Ocena brak

MOTYWOWANIE

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Potrzeby ludzkie są najistotniejszym czynnikiem motywującym do działania. Przez motywację rozumie się stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Systemy motywowania, czyli oddziaływania na członków p., zachęcanie ich do podejmowania działań dla niej korzystnych i ograniczania lub likwidowania zachowań niekorzystnych powinny być istotne dla kierownictwa każdego p.

 

Chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi, znalazł w tym upodobanie i tym samym usprawnił pracę. Trzeba podejmować takie działania, które pozwoliłyby na realizację potrzeb pracowników oraz ich zgodność z celami p. Kierownictwo powinno wykorzystywać zależność między efektami pracy pracownika, zadowoleniem i przywiązaniem do p. Bowiem zadowolony z pracy pracownik lepiej współpracuje z innymi, jest bardziej wydajny, lepiej przyczynia się do podnoszenia zysków i jest łatwiej nim kierować. Zapewnić ponadto, w miarę możliwości, godność zawodową i godziwą płacę, bezpieczeństwo pracy, ciekawą organizację pracy, system premiowy powiązany z rezultatami pracy, możliwość awansu, ładny tytuł dla stanowiska, rozsądną pochwałę i krytykę, nagradzanie i karanie (w celu kształtowania i utrwalania takich zachowań pracowników, aby były one zbieżne z realizacją celów p.), kontakt pracowników z klientami = odbiorcami rezultatów ich pracy.

 

Większy efekt motywacyjny osiąga się nagrodami niż karami. Nagrody bowiem wywołują pozytywne emocje (radość, zadowolenie z pracy, integracja z firmą, większa kreatywność i zaangażowanie). Kary w odniesieniu do przeciętnych pracowników wywołują negatywne emocje. Kierownik powinien dostosować rodzaj bodźca do osobowości pracownika.

 

Dobry pracownik to najbardziej wartościowy majątek p., dlatego trzeba uważnie zatrudniać ludzi i kierować nimi.

Ogólnie pracownicy MP są lepiej motywowani niż w DP, ze względu na różnorodny zakres prac i obowiązków i bliższe związki z kierownictwem.

Istotną f. motywacyjną są informacje i właściwe procesy komunikowania. Informacje związane z wykonywaną pracą, jej ilością, jakością, wynagradzaniem, korzyściami, jakie uzyska pracownik za właściwie wykonaną pracę. Ważne jest stosunkowo częste informowanie o wynikach p. i poszczególnych osób.

Bezpośrednia komunikacja i partycypacja pracowników w zarządzaniu (MSP) pełni dużą rolę motywacyjną.

Podobne prace

Do góry