Ocena brak

Motyw zbrodni z literaturze

Autor /kostek Dodano /11.04.2013

Zbrodnia/zbrodniarz - Czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie; poważne przestępstwo naruszające normy społeczno-etyczne. W literaturze określenie jakiegoś czynu mianem zbrodni zależy zwykle od kręgu kulturowego, w którym żyje autor i czasu powstania tekstu. Postacie zbrodniarzy ujmowane są na wiele różnych sposobów -poddaje się je wnikliwej analizie psychologicznej, potępia bądź usprawiedliwia.

Biblia (ST) - 1) Pierwszą zbrodnię popełniają Aiiam i Ewa, łamiąc boży zakaz spożywania owoców z drzewa wiadomości dobra i zła. Karąjest wypędzenie z Edenu i pełne trudów i cierpień życie na ziemi.

Homer "Odyseja" - Po powrocie na Itakę Odyseusz zabija wszystkich zalotników Penelopy. Za to, że popełnił zbrodnię, łamiąc święte prawo gościnności, musi odpokutować. Zeus przebacza mu ostatecznie po wstawiennictwie Ateny.

"Pieśń o Rolandzie" - Ganelon dopuszcza się zbrodni zdrady. Po rozstrzygnięciu o jego winie przez sąd boży zostaje skazany na śmierć wraz z trzydziestoma krewnymi, którzy ręczyli za jego niewinność.

Dante Alighieri "Boska Komedia" - W Piekle cierpią wyszukane męczar nie liczni zbrodniarze, którzy dopuścili się różnych czynów: uprawiający symonię papieże, zabójcy, zdrajcy. Największą zbrodnią jest zdrada dobroczyńcy - na samym dnie Piekła ponoszą karę Kasjusz i Brutus, zdrajcy Juliusża Cezara i Judasz, zdrajca Jezusa, uwięzieni w trzech paszczach Lucyfera (upadłego anioła, który zdradził samego Boga). G. Boccaccio "Dekameron" - Zazdrość, zdrada, chęć ratowania honoru stają się przyczyną wielu zbrodni. Na przykład bracia dziewczyny zabijają jej kochanka, by ukryć przed światem hańbę, jaką sprowadził na ich dom.

N. Machiavelli "Książę" -Zbrodnia jest jednym ze sposobów zdobywania władzy. Jest usprawiedliwiona, jeśli władca rządzi później mądrze i sprawiedliwie, dbając o dobro swoich poddanych.

W. Szekspir "Hamlet" - 1) Klaudiusz jest zbrodniarzem, ponieważ zabił swojego brata, by objąć po nim władzę w Danii. 2) Według Hamleta jego matka, Gertruda, dopuściła się zbrodni zdrady, bo nie dość, że poślubiła zabójcę męża, to jeszcze poszla do ślubu w tych samych pantoflach, w których szła za pogrzebem, pieczyste ze stypy kazata podać jako zimne mięsa podczas uczty weselnej, zbyt szybko zapomniała o starym Hamlecie.

O. Wilde "Portret Doriana Graya" -Dorian, uświadomiwszy sobie, że portret nosi ślady wszystkichjego niegodziwości, on sam zaś pozostaje nieskazitelnie piękny i młody, dopuszcza się wielu zbrodni. Staje się przyczyną samobójczej śmierci Sybili Vane, zabija Bazylego i brata Sybili.

M.A. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata" - Na balu u Szatana pojawiają się duchy największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Małgorzata jako królowa wieczoru musi wszystkich uprzejmie witać, pełniąc honory gospodyni. Nikt nie może poczuć się ani specjalnie wyróżniony ani też niedbceniony. Małgorzata jednak wyróżnia spośród gości jedną zbrodniarkę - Friedę, która udusiła chusteczką własne dziecko (jako jedyna odczuwa wyrzuty sumienia). Po balu, kiedy Woland ma spełnić jedno życzenie królowej Margot, prosi, by Frieda została uwolniona od kary.

J. Andrzejewski "Ciemności kryja ziemię" - Umierający padre Torąuemada uświadamia sobie, że był zbrodniarzem, ponieważ chciał budować królestwo boże na ziemi na cierpieniu i krzywdzie tysięcy ludzi.

Podobne prace

Do góry