Ocena brak

Motyw młodości w literaturze

Autor /kostek Dodano /10.04.2013

Młodość - Okres w życiu ludzkim odznaczający się doskonałą formą fizyczną i psychiczną. Kojarzony zwykle z emocjonalnym stosunkiem do rzeczywistości,    brakiem doświadczenia, beztroską i buntowniczym nastawieniem do świata. Patrz też: konflikt pokoleń. Biblia (ST) - 1) Absalom w młodzieńczej zapalczywości buntuje się przeciwko swojemu ojcu, Dawidowi. 2) Młodość i uroda Józefa budzą żądze w żonie Putyfara. Kobieta próbuje uwieść młodzieńca, a gdy jej się to nie udaje, oskarża go o próbę gwałtu.

Biblia (NT) - Już w młodości Jezus zadziwia mądrością. Gdy gubi się w świątyni, wdaje się w dysputę z uczonymi w piśmie. Mitologia - Bogowie dzięki ambrozji i nektarowi są nie tylko nieśmiertelni, ale także wiecznie młodzi i piękni.

J. Kochanowski "Na młodość" -Szaleństwa młodości są czymś naturalnym. Ci, którzy oburzają się na nie, chcą mieć rok bez wiosny.

J. Kochanowski "Odprawa posłóvV greckich" - Ganiąc sytuację w Troi; Ulisses wygłasza też tyradę przeciw młodzi wszetecznej, która oddając się; rozrywkom i żyjąc w luksusie, zniewieściała i nie będzie w stanie bronić ojczyzny w potrzebie.

W. Szekspir "Henryk V" -Młodość i hulanki przeszłości okazują się mylnymi pozorami. Mimo młodego wieku, Henryk V jest rozważnym, mądrym i sprawiedliwym władcą i doskonałym wodzem.

Literatura metafizyczna baroku -Młodość, jak wszystko na świecie, szybko przemija. Człowiek więc powinien kierować swoje myśli ku rzeczom wiecznym i nieprzemijającym.

K. Brodziński "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej" - Młodość nie znosi żadnych zasad i ograniczeń, więc wybiera romantyczność, która jest tą drogą poezji, jaka dopuszcza swobodę i spontaniczność.

A. Mickiewicz "Oda do młodości" Młodość jest dynamiczna, pełna entuzjazmu, zdolna zmienić oblicze świata. Patrz też: konflikt pokoleń.

A. Mickiewicz "Dziady" cz. III -1) Więźniowie z klasztoru bazylianów to ludzie bardzo młodzi, a przez to bezkompromisowi. Nic nie jest w stanie złamać ich buntowniczej postawy. 2) W salonie warszawskim to młodzi właśnie rozmawiają o wypadkach na Litwie i domagają się od literatury, by podej mowała aktualne tematy. 3) Podczas balu u Senatora młodzi Rosjanie wypowiadają buntownicze zdania pod adresem gospodarza i cara. Reprezentują tę lepszą część narodu rosyjskiego, która nie poddała się carskiemu despotyzmowi.

A. Mickiewicz "Pan Tadeusz" -Widząc zamyślenie Tadeusza przy stole i to, że nie zajmuje się on Podkomorzankami, Sędzia wypowiada zgryźliwe uwagi na temat młodzieży. Patrz też: konflikt pokoleń.

R. Bratny "Kolumbowie. Rocznik dwudziesty" - Młodość bohaterów przypadła na czas apokalipsy spełnio- : nej. Wspólnym przeżyciem ich młodo- ' ści jest wojna: czas walki, dokonywania wyborów, obcowania ze śmiercią, żegnania najbliższych, czas bólu, trwogi, często próby charakterów (szczególnie ' powstanie warszawskie). Ale to także . okres wielkich, choć często dramatycz- ' nie krótkich miłości (Malutki - Ałła, ;, Kolumb -Basik, Jerzy - Alina, Ólo ; -Kryska), jak też wspaniałych, zahartowanych przez ten szczególny czas przyjaźni (Olo -Jerzy, Jerzy - Zygmunt). Patrz: przyjaźń.

J. Andrzejewski "Ciemności kryja ziemię" - Młodość fray Diego jest : źródłem jego bezkompromisowości i buntu wobec Inkwizycji. Chcąc go pozyskać, padre Torquemada musi niejako posiąść tę młodość.

 

Podobne prace

Do góry