Ocena brak

Moszenica czterokropka

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: dług. 0,8-1,1 cm. Trzy żyjące w środk. Europie (w Polsce 2) gatunki moszenicy (Clytra) można rozpoznać po 4 czarnych plamkach na ciemnożółtych pokrywach. Wprawdzie są one bardzo do siebie podobne pod względem wyglądu zewnętrznego, różnią się jednak wyraźnie wymaganiami ekologicznymi - m. wierzbówka (C. Iaeviuscula) żyje na wierzbach, natomiast m. czterokropka (C. quadripunctata) na brzozach, olchach i topolach, a rzadziej na wierzbach.  

Środowisko: zadrzewienia śródpolne, przydro-ża, murawy kserotermiczne, brzegi lasów.

Występowanie: szeroko w Europie.

Rozród: samica składa osłonięte otoczką z odchodów jajo na gałązce, na gnieździe mrówek lub bezpośrednio na ziemi. Świeżo wylęgłe larwy, które nigdy nie opuszczają otoczki kałowej, chwytają za nogę przechodzącą obok mrówkę i pozwalają się jej donieść do mrowiska. Pełny cykl rozwojowy trwa 2-4 lata.

Pokarm: chrząszcze żywią się liśćmi, larwy jajami i larwami mrówek.

Podobne prace

Do góry