Ocena brak

Mosty zwodzone

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Niekiedy istnieje konieczność zbudowania mostu w takim miejscu, w którym kolidowałby on z ruchem statków. Jeśli nie opłaca się zbudować tune­lu dla samochodów pod kanałem, należy wznieść most ruchomy, czyli zwodzony, umożliwiający w razie potrzeby przepłynięcie statkom. Istnieje kilka typów takich mostów.
Mosty obrotowe składają się z kilku sekcji, które mogą się obracać na filarach, ustawiając równole­gle do nurtu. Most klapowy składa się z jednej bądź dwóch części, które w razie potrzeby odchylane są do pionu na zawiasach. Znanym mostem tego typu jest londyński Tower Bridge, którego pomosty są unoszone hydraulicznie. W Polsce do niedawna most tego typu, zbudowany w 1876 roku, stał w Darłówku).
Bardzo rzadkim mostem ruchomym jest most przenośnikowy. Jest to zwykle lina lub szyna roz­pięta pomiędzy dwiema wieżami, do której pod­wieszono platformy, przeciągane na drugą stronę rzeki. Idea jego przypomina nieco poziomy wyciąg krzesełkowy. Najdłuższy most tego typu zbudo­wano ponad Jeziorem Zurychskim w Szwajcarii. Ma długość 1006 metrów i składa się z pięćdzie­sięciu dwóch platform.
Budowlą z reguły tymczasową jest most pon­tonowy, składający się z giętkiego pomostu poło­żonego na rzędzie łodzi. Część łodzi można cza­sowo odholować na bok, by otworzyć drogę przepływającym statkom. Mosty pontonowe znano już w starożytności. Po takim moście przeprawiła się przez Bosfor armia króla perskiego Kserksesa podczas inwazji na Grecję.

Podobne prace

Do góry