Ocena brak

Mosty wiszące

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Współcześnie najdłuższymi mostami są mosty wiszące. Most wisi na ogromnych linach, zakotwi­czonych w brzegu i wyniesionych wysoko na spe­cjalnie wybudowanych wieżach. Na pomniejszych stalowych linach zwisających z lin głównymi utrzy­mywany jest pomost. Pierwszy most wiszący wzniósł pomiędzy 1819 a 1829 rokiem Thomas Telford. Łączył on wyspę Anglesey z Walią ponad cieśniną Menai. Zawieszony był na 16 ciężkich łańcuchach liczących 518 metrów długości każdy. Problemy związane z zawieszeniem łańcuchów na kamiennych wieżach na długo zniechęciły innych konstruktorów do tego typu budowli.
Idea mostu wiszącego odżyła na nowo, gdy John A. Roebling wymyślił metodę skręcania lin z poje­dynczych drutów. W 1855 roku zbudował most wiszący nad rzeką Niagara, opodal wodospadu. Wpierw ponad rzeką pomiędzy wieżami rozcią­gnięto 3640 osobnych drutów stalowych, po czym skręcono je w cztery liny,każda o średnicy 25 cm. Na tych linach, 76 metrów ponad lustrem wody, zawieszono 250-metrowy most.
Następnymi konstrukcjami Roeblinga był Most Brooklyński w Nowym Jorku, o całkowitej długo­ści 1,6 km, oraz most nad rzeką Zambezi, koło Wo­dospadu Wiktorii, wiszący 122 metry ponad rze­ką. Do innych wielkich mostów wiszących należy zaliczyć słynny Golden Gate Bridge w San Fran­cisco, japońskie mosty wiszące wchodzące w skład mostu Honsiu-Sikkoku oraz most nad rzeką Humber w Wielkiej Brytanii, w tej chwili najdłuższy most świata, z przęsłem długości 1,4 km. Niedługo palmę pierwszeństwa przejmie most Akashi-Kaikyo, którego otwarcie przewiduje się na rok 1998. Jego przęsło będzie miało długość 1980 m.
Most wiszący jest ogromną konstrukcją. Masa każdej z dwóch lin mostu nad rzeką Humber wyno­si 11 tysięcy ton. Lina dźwiga ciężar 19 tysięcy ton, na które składa się masa pomostu, lin pod­trzymujących oraz pojazdów.
Most wiszący musi znieść ogromne siły skręca­jące powstające wskutek nierównomiernego ob­ciążenia pomostu oraz drgań spowodowanych wiatrem. Aby temu przeciwdziałać, pod pomostem umieszcza się kratownice usztywniające.

Podobne prace

Do góry