Ocena brak

Mosty belkowe

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Pierwszym mostem był prawdopodobnie pień drzewa, który zwalił się w poprzek rzeczki bądź strumienia. Wiele współczesnych mostów ma po­dobną formę płaskiej struktury spinającej brzegi rzeki jednym przęsłem. Jest to most belkowy. Każ­dy z końców belki-przęsła opiera się na przyczół­kach, które przenoszą na podłoże ciężar samego mostu oraz wszystkiego, co się nań znajduje. Największym problemem związanym z konstrukcją mostu belkowego jest fakt, że tak skonstruowane przęsło ma tendencję do wyginania się pod włas­nym ciężarem. W rezultacie górna część przęsła jest ściskana, podczas gdy dolna rozciągana. Co więcej, im przęsło dłuższe, tym siły naprężeń więk­sze. Wytrzymałość takiego mostu zależy od wyso­kości, lecz wyższe przęsło musi być cięższe, co zwiększa siły odkształcające. Możliwości mostu belkowego można zwiększyć stosując dodatkowe filary podpierające go na całej długości.

Podobne prace

Do góry