Ocena brak

Mostek (sternum)

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Od przodu żebra są utrzymywane razem przy pomocy mostka, który powstaje w życiu zarodkowym w wyniku zespolenia się ze sobą parzystych listków7 mostkowych. Wyjaśnia to przyczynę występujących czasami wrodzonych szczelin mostka (fissurae storni congenitac). Proces kostnienia mostka rozpoczyna się między 3-6 miesiącem życia zarodkowego, do pojawienia się z reguły parzystych jąder kostnienia i kończy się dopiero w pierwszych latach życia. Jądra kostnienia występują z zasady między przyczepami żeber (ryc. 57). Następstwem tego są pozostające tu u noworodka jeszcze przez dłuższy czas delikatne, poziomo przebiegające listwy chrząstkowe. Nakłucie mostka najlepiej jest leż z tego powodu wykonywać między przyczepami żeber, ew. w obrębie jego rękojeści. Czasami tylna warstwa zbitej tkanki kostnej mostka bywa szczególnie cienka (osteoporosis). Kryje to w sobie niebezpieczeństwo przebicia się do śródpiersia przedniego. W takich przypadkach lepiej jest wykonać pobranie szpiku kostnego z grzebienia biodrowego.

Rękojeść i trzon mostka tworzą razem kąt mostkowy (angulus sterni — Ludovici) i dopiero w późniejszym okresie życia stapiają się całkowicie. Przy złamaniach z rozciągania linia złamania przebiega najczęściej między rękojeścią a trzonem mostka. Budowa i przebieg procesu kostnienia wyjaśniają również bez wątpliwości, dlaczego przy bezpośrednim zadziałaniu urazu powstają najczęściej złamania poprzeczne.

 

Podobne prace

Do góry