Ocena brak

MOSKWA - bitwa 1941-42

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950 samolotów 2 floty powietrznej (dowódca feldmarsz. Albert *Kes-selring). Niemcy zamierzali przeła­mać obronę wojsk radzieckichi oskrzydlić Moskwę od południai północy (operacjaTaifun").

Woj­ska radzieckie rozbudowały obronęna głębokości 250 km, a wokół Mo­skwy przygotowano dwa pasyobronne o głębokości 25-30 km. Na­tarcie wojsk niemieckich rozpoczęłosię 2 października 1941 r. Po wstęp­nym powodzeniu ofensywa niemiec­ka została zatrzymana na linii Osta­szków, Wołokołamsk, Naro-Fo-mińsk, Aleksin, Tuła. Jednymz powodów niepowodzeń niemiec­kich, oprócz przeceniania własnychmożliwości, były gwałtowne de­szcze.

Zamieniły one polne drogiw potoki błota, uniemożliwiając za­opatrywanie oddziałów frontowychoraz paraliżując lotnictwo, gdyż sa­moloty nie mogły startować z roz­mokłych lotnisk polowych. Po prze­grupowaniu w dniu 16 listopadagdy pierwsze mrozy ścięły ziemięNiemcy wznowili natarcie. 27 listo­pada 3 grupa pancerna (dowódcagen. Hermann *Hoth) doszła do kanału Moskwa-Wołga w odległośc60 km na północ od stolicy, a 2 dywizja pancerna 4 grupy pancerne (dowódca gen. Erich *Hoepner) zo­stała zatrzymana w odległości 20 km od przedmieść. Jednakże Niemcy nie mieli już odwodów, a wkrótce fala mrozów sięgających w dzień 30° C, a w nocy 40° C, unieruchomi­ła samochody i czołgi, dla których nie przygotowano zimowych mate­riałów eksploatacyjnych. Siły wojsk niemieckich wyczerpywały się (w krwawych walkach stracili od 16 października do 16 grudnia ok. 155 tys. żołnierzy - 55 zabitych i 100 tys. rannych, a także 777 czoł­gów, 297 dział i moździerzy).

Tym­czasem wojska radzieckie otrzymały wzmocnienie, gdyż możliwe stało się przerzucenie piętnastu dywizji z Dalekiego Wschodu po otrzyma­niu informacji wywiadu, że Japoń­czycy nie rozpoczną działań wojen­nych przeciw Związkowi Radziec­kiemu. Działania zaczepne rozpoczęło 5 grudnia 1941 r. lewe skrzydło Frontu Kalinińskiego (gen. Iwan *Koniew), a następnego dnia do natarcia przeszły wszystkie woj­ska tego Frontu oraz Frontu Zacho­dniego (gen. Gieorgij *Żukow). Wojska radzieckie dokonały głębo­kich wyłomów w ugrupowaniu Niemców i zmusiły ich do wycofa­nia się na odległość 100-250 km od Moskwy. Od stycznia 1942 r. kontr­ofensywa radziecka przekształciła się w ogólne natarcie na całej długo­ści frontu.

Podobne prace

Do góry