Ocena brak

Monopol pełny

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

W monopolu pełnym jeden producent wytwarza produkt, kształtuje cenę rynkową zapewniającą mu wysoki zysk na drodze ograniczania podaży. W monopolu nie istnieje niedostatek konkurencji i rynek jest zdominowany przez jedną firmę. Wejście na takowy rynek jest prawie niemożliwe.

 

Na codzień rynek to nieskończenie duża liczba rynków indywidualnych na poszczególne rodzaje dóbr, które są przedmiotem zainteresowania nabywców.

Jednak cecha charakterystyczną łącząca wszystkie rodzaje i modele rynków jest to że rynek mechanizm rynkowy doprowadza do kontaktu kupujących i sprzedających w wyniku czego kształtuje się określona cena.

Kontakty pomiędzy uczestnikami rynku odbywać się mogą na różne sposoby. Na niektórych rynkach (sklepy, stragany) kupujący i sprzedający kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Inne rynki (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych) działają poprzez pośredników (maklerów giełdowych), którzy zawierają transakcje w imieniu swoich klientów. W hipermarketach sprzedawcy określają cenę, umieszczają towary na półkach i dają klientowi możliwości wyboru co do kupna danego towaru. Na aukcjach kupujący są zmuszani do licytowania pomiędzy sobą, a sprzedawca zachowuje postawę bierną. Choć z pozoru rynki te się różnią w istocie pełnią tę sama funkcje ekonomiczną. Ustalają one mianowicie ceny sprawiające że ilość dóbr, na którą ludzie zgłaszają zapotrzebowanie zostaje zrównoważona z ilością oferowaną do sprzedaży.

Podobne prace

Do góry