Ocena brak

Monopol oferenta

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Rozpatrujemy teraz sytuację, gdy na danym rynku dany produkt oferuje tylko jeden producent, którego nabywcami są bardzo liczne i rozproszone podmioty gospodarcze. Dla uwypuklenia pewnych właściwości przyjmijmy dodatkowo, że w chwili obecnej nie ma on konkurenta i nie będzie go miał przez dość długi okres czasu. Produkowane przez monopolistę dobro nie ma bliskich substytutów albo substytutu są na tyle droższe, że nie stanowią dużej konkurencji dla monopolisty. Przykładami monopolistów mogą być m.in. Zakłady Energetyczne (dostarczają prąd elektryczny do nabywców), Zakłady Gazowe (dostarczyciel gazu sieciowego), Telekomunikacja (na rynku telefonów przewodowych), Przedsiębiorstwa Wodociągowo-kanalizacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne, itp. W tych przypadkach duża część nabywców chcąc zaspokoić określoną potrzebę mają bardzo ograniczone pole wyboru. Praktycznie dysponują tylko alternatywą korzystać z usług monopolisty albo nie przy czym ten ostatni wybór jest równoznaczny z rezygnacji z zaspokojenia określonej potrzeby. Np. w gospodarstwie domowym prąd elektryczny, gaz sieciowy trudno zastąpić innymi nośnikami energii albo jest to wyraźnie droższe. Podobnie jest w wymienionych przypadkach.

Podobne prace

Do góry