Ocena brak

Monitorowanie parametrów metabolicznych ustroju

Autor /reva Dodano /24.06.2014

Nie istnieje pojedynczy parametr (marker), który mógłby być w sposób ciągły monitorowany, a który dostarczałby wyczerpujących informacji o stanie metabolicznym pacjenta. U pacjentów sztucznie wentylowanych możliwe jest zbieranie np. informacji o zużyciu tlenu i produkcji C02, co w połączeniu z wynikami innych badań laboratoryjnych daje pewne informacje metaboliczne. Jednak pełniejszy wgląd w zagadnienia metabolizmu uzyskuje się dopiero w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, co wykracza poza „monitorowanie” rozumiane jako ciągłe zbieranie danych przez nadzorujące pacjenta pielęgniarki.

Podobne prace

Do góry