Ocena brak

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Są ogólnokrajowymi dziennikami urzędowymi przeznaczone do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

Ogłasza się :

  1. Wszystkie wpisy do rejestru handlowego

  2. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Handlowy i Kodeks Postępowania Cywilnego

  3. Inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez inne ustawy

Podobne prace

Do góry