Ocena brak

Monarchia stanowa w Anglii i Niemczech

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Cecha monarchii stanowej- monarcha współrządził państwem z reprezentacjami stanów.

ANGLIA to kraj gdzie monarchia stanowa powstała najwcześniej ale na innej drodze niż np. w Polsce czy we Francji. W Anglii nie było rozdrobnienia feudalnego (było to państwo jednolite o silnej władzy królewskiej). Do powstania monarchii stanowej przyczyniły się min. protesty społeczeństwa przeciwko królowi na przełomie XII/XIII wieku.

W 1215r. król Jan bez Ziemi po porażkach politycznych został zmuszony do ustępstw i wydał „Wielką kartę swobód”, która zakładała, że:

  • Król nie może strącić na śmierć nikogo bez wyroku sądu

  • Król może nakładać podatki za zgodą Wielkiej Rady Baronów

  • Potwierdzono przywileje Londynu i innych miast

Anglicy przewidzieli również wypowiedzenie posłuszeństwa królowi, w razie odstępstwa od W.k.swobód.

1265r. uważa się za początek parlamentaryzmu angielskiego.

KOMPETENCJE: podatkowe, ustawodawcze, duża rola w sądownictwie, wpływ na najważniejsze sprawy w państwie.

Niemcy

W Niemczech rozdrobnienie feudalne przekształciło się w rozbicie terytorialne (nie doszło do zjednoczenia). Nie było jednolitej ogólno niemieckiej monarchii stanowej. Niemcy były podzielone na drobne państewka (księstwa, marchie, wolne miasta rzeszy). Monarchie tworzyły się wewnątrz poszczególnych państewek.

Cesarz miał niewielką zwierzchność nad państwem.

REICHSTAG- sejm Rzeszy=> (książęta, margrabiowie)

Organ federacyjny w którym reprezentowane były państewka a nie stany społeczne.

LANDTAG-sejm krajowy wewnątrz księstw czy biskupstw. KOMPETENCJE: ustawodawstwo, podatki, sprawy wojny o pokoju.

Podobne prace

Do góry