Ocena brak

Monarchia karolińska - Życie gospodarcze

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Monarchia merowińska a potem karolińska były słabo zaludnione. Większość mieszkańców żyła na wsi. W północnej Galii tylko część ziem była uprawna. Rolnictwo było głównym zajęciem i źródłem utrzymania ludności. W wielkich majątkach ziemskich zwłaszcza królewskich i kościelnych pracowali ludzie niewolni. Lasy wchodzące w skład własności ziemskiej dostarczały budulca, opału i paszy dla trzody, były też miejscami polowań.

Z własnego gospodarstwa pochodziły też ryby, wino i miód. Tu także produkowano wyroby rzemiosła i istniały kuźnie. Handel luksusowy był bardzo zredukowany i obsługiwali go kupcy cudzoziemscy, głównie Żydzi i Włosi. Handel lokalny skupiał się na targach. Ułatwieniem dla tej niewielkiej wymiany która nie wymagała pieniądza ze złota była reforma monetarna wprowadzona przez Karola, która przetrwała całe średniowiecze. Pieniądzem obiegowym stała się moneta srebrna. Gospodarka towarowo pieniężna nie odgrywała jednak wielkiej roli.

Podobne prace

Do góry