Ocena brak

Monarchia karolińska - Powstanie Państwa Kościelnego

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Sojusz papiestwa z Frankami stał się jedyną szansą obrony niezależności Rzymu i pozycji papieża, zagrożonych przez ekspansję Królestwa Longobardów w Italii. Rezultatem porozumienia między papieżem a Pepinem były dwie wyprawy króla Franków, zakończone odebraniem Longobardom terenów w środkowej Italii z Rawenną. Papin w 755 r. oddał je we władanie papieżowi jako tzw. ojcowiznę św. Piotra, stwarzając tym samym terytorialne podstawy państwa Kościelnego.

Podobne prace

Do góry