Ocena brak

Monarchia karolińska - Od monarchii merowińskiej do panowania karolińskiego

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Z państw powstałych na gruzach imperium rzymskiego najsilniejszy i najtrwalszy organizm polityczny stworzyli Frankowie.. Zbudowana przez Koldwiga monarchia rządzona była przez królów z dynastii merowińskiej aż do połowy VIII w. Ich władza słabła jednak już od połowy VI w, a przyczyna tego tkwiła w dzieleniu państwa między spadkobierców władcy. Prowadziło to do krwawych walk między nimi. Na ziemiach państwa Franków nie było jedności, na północnym wschodzie Galii mimo postępującej romanizacji przeważał język i zwyczaje germańskie, na południu utrzymywała się cywilizacja rzymska.

Słaba władza królewska i upadek autorytetu dynastii sprzyjały wzrostowi potęgi możnowładztwa frankijskiego. Ród Karolingów już w początkach VII wieku zdołał zagarnąć dla siebie urząd majordoma- najwyższego urzędnika w państwie. W pierwszej połowie VIII w Karol Młot odsunął całkowicie Merowingów od władzy i podzielił państwo niczym król między swych synów. Jeden z nich, Pepin Krótki, objął rządy nad monarchią i usankcjonował swoją władzę dwiema koronacjami: pierwszej dokonał arcybiskup Moguncji, drugiej papież Stefan II.

Do góry