Ocena brak

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO

Autor /Sykstus Dodano /18.10.2011

1. Początki państwa Franków

- opanowanie Galii

- zjednoczenie państwa przez króla Klodwiga z rodu Melowingów

- w 496 r Klodwig przyjął chrzest

2. Rządy ostatnich Melowingów doprowadziły do osłabienia władzy w państwie Franków

- faktyczne rządy państwem sprawowali urzędnicy zwani majordomami

- sprawowanie urzędu majordomów przez rodzinę Karolingów

- duże znaczenie majordoma za Karola Młota

- przejęcie władzy przez syna Karola Młota Pepina Małego w 751 r.

- Sojusz Karolingów z papiestwem

- Powstanie państwa kościelnego

- Rozwój państwa Franków za Karola Wielkiego

- Koronacja K. Wielkiego na cesarza Rzymskiego w 800 r

- Podział państwa K. Wielkiego:

Traktat w Verdun - 843 r

(zachodnią część dziedzictwa Karolińskiego otrzymał Karol Łysy, kraje leżące na wschód od Renu otrzymał Ludwig Niemiecki, tytuł cesarski wraz z Włochami i pasem ziemi położonych między posiadłościami ziem Karola i Ludwika otrzymał Lotariusz)

Podobne prace

Do góry