Ocena brak

MONAKO - HISTORIA

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Od roku 1297 do 1792 Monako rządzone było przez książęcy ród Grimaldi wywodzący się z Genui. Rządy te zakończyło proklamowanie przez mieszkańców republiki. Rok później Francja przejęła nad nią kontrolę. Kongres Wiedeński przywrócił Monako niepodległość lecz pod protektoratem Królestwa Sardynii.

Ród Grimaldich odzyskał tu władzę w 1861 roku. Stan taki przetrwał do końca pierwszej wojny światowej. Wtedy to doszło do zawarcia układu z Francją, na mocy którego księstwo zachowało autonomię, a w zamian za to, Francja otrzymała prawo do utrzymywania na terytorium księstwa wojska i kontrolowania jego polityki zagranicznej. W 1962 roku na mocy nowej konstytucji księstwo zyskało samodzielność.

Księstwo Monako jest monarchią konstytucyjną związaną, na mocy układu z 1918 roku,

z Francją, której przysługuje prawo wysyłania wojsk do Monako i zatwierdzania układów międzynarodowych księstwa. Monako łączy z Francją unia celna.

Zgodnie z konstytucją z 1962 roku, głową państwa jest monarcha dziedziczny sprawujący najwyższą władzę. Jest nim książę Rainer III. Władza ustawodawcza należy do księcia oraz do Rady Narodowej liczącej 18 członków, wybieranych w głosowaniu powszechnym na kadencję pięcioletnią. Przewodniczącym Rady Narodowej jest Jean Luis Campora. Ponieważ w Monako nie ma partii politycznych kandydaci uzyskują miejsca w parlamencie z list poszczególnych liderów. W ostatnich wyborach były dwie główne listy: Jean Luis Campory i Jean Luis Medecina. Kandydaci pierwszej listy uzyskali 15 mandatów, kandydaci drugiej 2 mandaty. Jeden mandat zdobył kandydat niezależny.

Władzę wykonawczą sprawuje Rada Rządowa, złożona z trzech radców i z szefa gabinetu. Pracami Rady Rządowej kieruje minister stanu - obywatel francuski mianowany przez księcia spośród trzech kandydatów proponowanych przez Francję. Obecnym ministrem stanu jest Paul Dijoud.

Święto narodowe: 19.11

Monako jest członkiem Rady Europy.

Podobne prace

Do góry