Ocena brak

Mole - teoria i wzory

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

mrzat- rzeczywista masa jednego atomu wyrażona w gramach

1u= 0,166*10 do potęgi minus23

Mat- masa atomowa- masa atomu wyrażona w unitach

Mat=mrzat/m1u

mrzcz- rzeczywista masa jednej cząsteczki wyrażona w gramach

Mcz- masa cząsteczkowa- masa jednej cząsteczki wyrażona w unitach

Mol- jest to taka ilość substancji w której mieści się 6,023*10 do potęgi 23 cząstek materialnych

No- liczba Avogadro= 6,023*10 do potęgi 23

N- liczba ząstek materialnych

No- liczba cząstek materialnych w jednym molu

n- liczba mol cząstek materialnych

M- masa molowa- masa jednego mola cząstek materialnych, masa 6,023*10 do potęgi 23 cząstek materialnych wyrażona w gramach

M=mrzat*No

Vo=22,4dm sześciennych- objętość molowa gazu w warunkach normalnych, czyli objętość jaką zajmuje jeden mol cząstek gazu w warunkach normalnych

d- gęstość gazu

d=m/V

jeżeli m=M, a V=Vo to do=m/Vo Vo=m/do

n=V/Vo

n- liczba moli gazu

V- objętość gazu

Vo- objętość mola gazu w warunkach normalnych

n=mM

n=NNo

Podobne prace

Do góry