Ocena brak

MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Atomowa jednostka masy jest to 1/12 masy atomu węgla izotopu 12C i wynosi w gramach 0.166*10-23 g.

Masa atomowa X jest równa Yu, tzn. masa rzeczywista atomu X jest Y razy większa od atomowej jednostki masy.

Masa atomowa jest masą średniego składu izotopowego atomów danego pierwiastka lub stosunkiem masy rzeczywistej pierwiastka / at.j.masy.

Mol substancji jest to taka ilość tej substancji, taka ilość cząstek materialnych, która = ilości atomów węgla w 12g węgla 12C.

W jednym molu dowolnej substancji jest mniej więcej taka sama ilość cząstek = 6,02*1023

1 mol at. węgla ma masę 12g, tzn masa molowa węgla =12g/mol

m=n*M (n - ilość moli, M- masa molowa)

----------------------------------------------------------------------------------------

Ilość at. n molach substancji YZk: x= k * 6.02 * 1023 * n

Masa n moli Yk: m Yk= n * m.at.Y * k

Jaką liczbę moli stanowi p gramów XkY?: n= (p * 1mol) / m.cz.XkY

Ile atomów jest w p gram X?: x= (6.02 * 1023 * p) / m.at.X

Ile gram X jest w p gram XkYh?: q= (MX * k * p) / (MX * k + MY * h)

Ile gram X jest n molach XkY?: q= (k * MX * n) / 1mol

Ile moli X znajduje się p gram XkYh?: (k * X * p) / MXkYh

W ilu gramach XkY jest p gram X?: q= (mXkY * p) / (X * k)

W ilu molach XkY znajduje się p gram X?: n= (1mol * p) / (k * MX)

Podobne prace

Do góry