Ocena brak

Mol, prawo Avogadro, reakcje

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Mol - jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro- w równych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temp. znajduje się ta sama liczba molekuł.

Czynniki wpływające na szybkośc reakcji chemicznej: -temp.(wprost proporcjonalna);-katalizatory rozdrobnienie substancji;-stężenie substratów;-energia promienista(występuje w r.łańcuchowych;energia aktywacji(jest to energia potrzebna do przebiegu r. chemicznej.

R. utleniania- jest to proces polegający na oddawaniu elektronów przez atom,jon lub cząsteczkę.

R. redukcji- jest to proces polegający na pobieraniu elektronów przez atom,jon lub cząsteczkę.

Reduktor- jest to substancja oddająca elektrony w wyniku, czego przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia. Utleniacz- jest to substancja pobierająca elektrony w wyniku, czego przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia. Reakcja redoks- są to procesy, w których atomy,jony lub cząsteczki pobierają i oddają elektrony. Szybkość reakcji- określamy jako ubytek ilości molekuł substratów albo przyrost ilości molekuł produktów w jednostce czasu.

Podobne prace

Do góry