Ocena brak

Moja waga zwiększy sie w sposób niekontrolowany: jak pracować nad tym przekonaniem?

Autor /pinezka Dodano /03.06.2014

Czynnikiem często powstrzymującym pacjentki przed eksperymentowaniem ze zdrowym jedzeniem jest przekonanie, że wynikiem tych prób będzie niekontrolowany wzrost masy ciała. Zadaniem klinicysty jest pomoc w zmierzeniu się z dowodami potwierdzającymi to przekonanie i kwestionowanie ich. Po pierwsze, trzeba zapytać pacjentkę, skąd wie, co może być wynikiem stosowania regularnej diety. Pacjentki zazwyczaj nie mają bezpośredniego dowodu przemawiającego na korzyść przekonania i myślą o tym raczej w sposób wybiórczy i abstrakcyjny. Mogą pamiętać okres z przeszłości, kiedy miały nadwagę lub kiedy im dokuczano. Jednak często trudno jest uzyskać jasny dowód na to, że w tamtym czasie stosowały zdrową i zrównoważoną dietę.

Po drugie, ważne jest badanie założeń pacjentki na temat tempa przemiany materii jako procesu stałego, zwłaszcza kiedy ich masa ciała zbliża się do prawidłowego poziomu. Cenne może być tutaj wykorzystanie psychoedukacji: pacjentka może zdać sobie sprawę, że zmiany tempa przemiany materii mogą wskazywać, iż proste zwiększenie ilości przyjmowanego jedzenia nie prowadzi do stałego wzrostu wagi. Podkreślamy: zmiany tempa przemiany materii i powrót do stabilności masy ciała są opisane w literaturze naukowej. A jednak utrzymywanie się przekonań pacjentki może dowodzić, że często doświadcza ona wysokiego poziomu lęku przed przejściem na zdrowszy wzorzec jedzenia.

Następnym krokiem może być rozmowa o tym, jak tę „nową teorię” można przetestować za pomocą eksperymentu behawioralnego (zob. Rozdz. 21 i 22). Naturalnym w tej sytuacji eksperymentem jest próba utrzymania się przy zdrowej diecie (bez względu na epizody objadania się czy wymiotowania) przez wyznaczony czas (z możliwością, powrotu do „starego sposobu postępowania” po zakończeniu eksperymentu, jeżeli pacjentki czują, że nie dają sobie rady) i jednoczesne dokonywanie prognoz co do tego, co stanie się z masą ciała. Przygotowujemy eksperyment, aby porównać dwie hipotezy, z których tylko jedna może być właściwa: albo hipoteza pacjentki, która mówi, że jedzenie w proponowany przez klinicystę, zdrowy sposób doprowadzi do znacznego wzrostu masy ciała, albo hipoteza, zgodnie z którą zdrowe jedzenie nie spowoduje zmian wagi (hipoteza ta powinna, tam gdzie jest to możliwe, opierać się na informacjach pochodzących z materiałów psychoedukacyjnych). W ramach psychoedukacji kierujemy uwagę pacjentki na to, że szybkie uzyskanie znacznego przyrostu masy ciała jest trudne i wymaga diety, która wykracza poza ilości sugerowane przez klinicystę.

 

Podobne prace

Do góry