Ocena brak

„Moja pieśń wieczorna”

Autor /Samantha Dodano /06.04.2011

 

Moja pieśń wieczorna” – rodzaj spowiedzi podmiotu lirycznego i pogodzenie się z Bogiem. Na początku hymnu i zakończenia poeta nawiązuje do wierzeń starożytnych gnastyków, którzy nauczali, iż dusze ludzkie istniały wraz z nie stworzonym przedwiecznym Bogiem nim nastąpił akt stworzenia, Bóg siłą miłości pociąga znów ku sobie duszę tego pragnące. W hymnie poeta wykorzystał nie, które wątki z twórczości Kochanowskiego, Szekspira, Mickiewicza, Słowackiego jak również fragmenty pieśni ludowych. Podmiot liryczny wychwala Boga za jego dobroć, sprawiedliwość, ład i harmonię w porządku świata. Jest dobrym ojcem jednych wynagradza a drugich karze, interesuje się tym, co dzieje się na ziemi. Podmiot liryczny bierze na swe barki wszystkie ludzkie grzechy, spowiada się z nich, prosi o przebaczenie lub karę za popełnione winy. Za najcięższe grzechy uważa zbrodnie, kradzieże, rozpustę, brak miłości bliźniego, zawiść, podłość, brak zasad moralnych. Prosi by Boga uratował świat, nie gubił go, bo ludzie są ułomni duchowo i godni poprawy, niech zginie on – Adam, który pierwszy zgrzeszył i dlatego jest pełen winy.

Podobne prace

Do góry