Ocena brak

MODYFIKACJA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Każda umowa, w każdym czasie, może być zmodyfikowana zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są gospodarzami umowy, którą zawarły. Modyfikując umowę jej kontrahenci mogą się powołać na jakąś konkretną przyczynę (zmiana okoliczności, powstanie nowej formy ius cogens), ale równie dobrze mogą zmienić zawartą umowę, nie podając żadnego uzasadnienia, jeśli tylko jest to dla nich wygodne i jeśli wszyscy kontrahenci na to się zgadzają.

Swoistą zmianą może być też wniesienie zastrzeżeń, klauzul.

Podobne prace

Do góry