Ocena brak

Modernizacja jako wielowymiarowy proces społeczny

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Oznacza, że modernizacja zachodzi równocześnie na kilku poziomach w społeczeństwie. Możemy mówić o rozwoju zarówno w sferze społecznej(kulturowej), ekonomicznej i politycznej.

Według T.C Pattersona

Modernizacja była kompleksowym zjawiskiem, W terminach ekonomicznych oznaczała ona rozwój technologii oparty na zachodniej koncepcji wiedzy naukowej, zastępującej wysiłek ludzki i zwierząt maszynami, przechodzenie od rolnictwa na użytek własny do rolnictwa komercyjnego., tworzenie rynków, powstanie miejskich gałęzi przemysłu oraz konsolidowanie rosnącej proporcji coraz lepiej wykształconej i zróżnicowanej siły roboczej w miastach. W terminach politycznych oznaczała przejście od plemiennych form autorytety do praw wyborczych, partii politycznych, wybieranych reprezentantów i demokracji.

W terminach edukacyjnych oznaczała eliminowanie analfabetyzmu i podkreślanie roli wiedzy, umiejętności i kompetencji, W terminach ludzkich oznaczała pomniejszenie roli klanów rodzinnych i wspólnot sąsiedzkich jako instytucji zapewniających bezpieczeństwo i wzrost znaczenia rodziny nuklearnej.

Podobne prace

Do góry