Ocena brak

Modele zarządzania dobrami i usługami publicznymi wg. V.Ostroma

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

-Sektor publiczny zorganizowany jest w ramach instytucji państwowej, gdzie usługi dostarczane są przez system adm publicznej

- w organizacji usług stosuje się tradycyjną zasadę adm. i podporządkowanie wszystkich pracowników jednej zwierzchniej władzy wykonawczej

- koordynację działań w sektorze publ. osiąga się za pomocą biurokratycznego systemu opartego na zintegrowanej strukturze nakazowej i bezpośredniej kontroli zwierzchników nad podwładnymi. Każdy pracownik zatrudniony w gosp. Publicznej jest uzależniony od zwierzchników organu wykonawczego, którym jest z reguły wybierany funkcjonariusz adm publicznej

- usługi i zadania publ. nie muszą być objęte monopolem państwowym. Może to być system mieszany , gdzie przedsiębiorstwa mają znaczny udział w świadczeniu usług

- w organizacji gospodarki publicznej trzeba rozróżnić 2 funkcje:

1.jednostka zbiorowej konsumpcji

2. jednostka wytworcza

Podobne prace

Do góry