Ocena brak

Modele rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Stopień lekki:

~ podobne biologiczne podstawy rozwoju jak u osób z normą intelektualną

~zachowany mechanizm odbioru wypowiedzi słownych, rozumienie i formułowanie wypowiedzi słownych, mówienie

~przebieg rozwoju mowy w ontogenezie wg tych samych etapów jak u osób z normą intelektualną

~opanowują ten sam język jak osoby z normą aczkolwiek nie na tym samym poziomie

~występują różnice ilościowe i sprawnościowe języka

Stopień głębszy: 

~znaczący deficyt biologiczny mechanizmu rozwoju mowy

~od osób normalnych różni te osoby ilość oraz jakość przeprowadzonych operacji językowych

~etapy rozwoju mowy nie jest zachowany może ulec zatrzymaniu na pewnym poziomie

Początki rozwoju mowy u osób upośledzonych:

-stopień umiarkowany i znaczny:

~gaworzenie-7 miesiąc a 6 rok życia

~1 słowo-2 a 10 rok życia

-stopień lekki:

~gaworzenie: 1 rok życia

~1 słowo: 1 rok życia albo między 2 a 5 rokiem życia

Zaburzenia mowy występujące u osób upośledzonych:

-opóźniony rozwój mowy +dyslalia

-opóźniony rozwój mowy +jąkanie lub mowa bezdźwięczna

-opóźniony rozwój mowy + dyslalia+ jąkanie

-opóźniony rozwój mowy + dysartria

-opóźniony rozwój mowy + zaburzenia głosu + dyslalia

-opóźniony rozwój mowy + niedosłuch+ dyslalia

Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje:

-komunikacja interpersonalna-międzyludzka, oznacza proces wymiany informacji między osobami zmierzającymi do osiągnięcia pewnych celów

-komunikacja bezosobowa- zwracanie się do osoby w liczbie pojedynczej, lecz bezosobowo i używanie słów: TY, TO, TEN

-komunikacja instytucjonalna-specyficzna forma komunikacji używana w organizacjach

-komunukacja infantylna- osobie zawsze narzucona np. rola dziecka które nigdy nie dorośnie

-komunikacja zdystansowana- jest to forma komunikacji której towarzyszy pewna bariera zaistniała między nadawcą a odbiorcą, komunikacja ta rzadko jest rozmową twarzą w twarz

-komunikacja instrumentalna-jest stosowana głównie przy wykonywaniu określonych czynności poprzez pewne dyrektywny np. polecenia, rozkazy, prośby oraz zobowiązania>

Bariery komunikacyjne:

-nakazywanie, polecanie, komenderowanie

-ostrzeganie, upominanie,grożenie

-przekonywanie, perswadowanie, moralizowanie, głoszenie kazań

-radzenie, dyktowanie rozwiązań, robienie propozycji

-czynienie wyrzutów, pouczanie, przytaczanie logicznych argumentów

-krytykowanie, sądzenie, obwinianie, sprzeciwianie się

-aprobowanie, chwalenie, popieranie

-zmyślanie, ośmieszanie, zawstydzanie, etykietowanie

-analizowanie, interpretowanie, stawianie diagnoz

-uspakajanie, pocieszanie, podtrzymywanie, współczucie

-badanie, wypytywanie, indagowanie

-odwracanie uwagi, trywialowanie, obracanie w żart

Podobne prace

Do góry