Ocena brak

Modele rekrutacji do administracji publicznej

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Wybór- sposób raczej rzadko stosowany, raczej w samorządzie terytorialnym a także na niektóre stanowiska policyjne i sadowe w USA

- nominacja dyskrecjonalna (zwana tez patronażem)- dotyczy głównie stanowisk politycznych najwyższego szczebla, w krajach niedemokratycznych i młodych demokracjach obejmuje często ogol pracowników sektora publicznego. Nominuje się wg klucza politycznego: lojalność partyjna lub wobec lidera politycznego,

- Powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów np otwarty konkurs na stanowisko

- rekrutacja bezpośrednia- dotyczy najczęściej funkcji obsługi technicznej urzędu, pracownicy rekrutowani w ten sposób zatrudniani są na podstawie umowy o prace i wykonują czynności pomocnicze

Podobne prace

Do góry