Ocena brak

MODELE PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY KLINICZNEJ

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

O trzech modelach diagnozy klinicznej pisali w sposób nowy Kowalik i Brzeziński w części drugiej Społecznej psychologii klinicznej. Przy okazji wprowadzili też nowe nazwy i nowe pojęcie protodiagnozy. Ponieważ problemy te zostały już bardzo dokładnie omówione, przedstawię je w tym miejscu w sposób raczej syntetyczny, sygnalizując jedynie wagę tego ujęcia. Podkreślę też, jakie cele można zrealizować w poszczególnych modelach i jaka wizja klienta/pacjenta leży u podstaw tych modeli.

Podobne prace

Do góry