Ocena brak

Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Modele programowania liniowego są powszechnie stosowane do określania najlepszego sposobu podziału ograniczonych zasobów dla uzyskania jakiegoś pożądanego celu. Modele programowania liniowego uważa się za normatywne, gdyż umożliwiają wyszukanie rozwiązań optymalnych. Programowanie można stosować do problemów, które da się wyrazić w postaci zależności liniowych, czyli wprost proporcjonalnych. Służą one do takich operacji gospodarczych czy przemysłowych, w których można ustalić jakąś wartość maxymalną lub minimalną np. najwyższą wydajność maszyn, idealny poziom zasobów, czy najlepszą kombinację asortymentu.

Modele kolejek opracowano po to, by ułatwiać kierownikom podejmowanie decyzji dotyczących najodpowiedniejszej długości kolejki .

Modele symulacyjne. W pewnym sensie wszystkie modele posługują się procesem symulacji w tym znaczeniu, że naśladują rzeczywistość. Jednakże modele symulacyjne są specjalnie projektowane do sytuacji, które są zbyt złożone, aby można je było pisać lub rozwiązać za pomocą normalnych równań matematycznych. Modele symulacyjne starają się odtworzyć część operacji organizacji, aby stwierdzić, co się z nią stanie po pewnym czasie, albo aby przeprowadzić nad nią eksperymenty za pomocą zmiany wartości pewnych zmiennych. Tak więc modele symulacyjne są raczej opisowe, a nie normatywne. Modele te stosowane są do różnych celów, w tym do testowania systemów maszyn i operacji na wielką skale, takich jak porty lotnicze.

Prognozowanie. Wiele metod prognozowanie posługuje się wyrafinowanymi technikami matematycznymi TD, jest ono potrzebne do zapewnienia danych wejściowych do innych modeli, są podstawowymi pomocami przy planowaniu i rozwiązywaniu problemów. W istocie, prognozy stosowane są nie tylko jako dane wejściowe do modeli rozwiązywanie problemów TD, ale także służą do ustalania samych przesłanek, na których oparte są plany i instrumenty kontroli.

Podobne prace

Do góry