Ocena brak

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę nie centralizacji (Anglia, Szwecja)

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Anglia-nie jest to system centralistyczny, ani zdecentralizowany. Od średniowiecza administracja terytorialna w Anglii była niezależna od administracji centralnej. Władze wybierano spośród miejscowych właścicieli ziemskich, którzy byli nie odwoływalni. Król powoływał tylko władze spośród miejscowych właścicieli ziemskich. Władza centralna nie mogła wywoływać nacisku na władze miejscowe. Ten system funkcjonował w Anglii do XIX w i wtedy nastąpiło unowocześnienie do systemu nie scentralizowanego, oddzielono urzędnika administracji lokalnej od wymiaru sprawiedliwości, urzędnik nie pochodził już z nominacji, tylko organ administracji pochodził z wyboru, wybierany był przez miejscową ludność. Na szczeblu lokalnym organy samorządu terytorialnego wybierane w wyborach bezpośrednich łączyły funkcje administracyjno-społeczną, niezależne były od władz centralnych.

Władza centralna nie miała wpływu na funkcjonowanie tych organów. Niezależność od władzy centralnej wiązała się także z niezależnością finansową. Samorządy pobierały podatki i z nich realizowały zadania publiczne określone ustawowo. W Anglii podatki bezpośrednio wpływają do władz lokalnych a władze z tych podatków realizują zadania publiczne w wymiarze lokalnym. Ostatnio zmniejszają się dochody lokalne i administracja lokalna będąc tak niezależną, nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań na swoim terenie. Wtedy administracja lokalna zwraca się o dofinansowanie do państwa i z roku na rok zaciąga coraz większe długi wobec państwa.

Państwo coraz więcej finansuje zadań administracji lokalnej, a ta administracja w dalszym ciągu funkcjonuje w sposób niezależny od władzy centralnej. Nie ma wyodrębnionego organu wykonawczego, jeżeli są jakieś zadania do wykonania to upoważniani są do podejmowania działań w celu wykonania zadań zawodowi urzędnicy. Brak wyodrębnienia organizacyjnego organu wykonawczego.

Podobne prace

Do góry