Ocena brak

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze, określone są zadania i sam je realizuje, ale także korzysta z pomocy państwa.

Trzecią cechą jest współistnienie na określonych szczeblach podziału administracyjnego: administracji rządowej i administracji samorządowej-dualizm administracji publicznej(realizowanie zadań na tym samym szczeblu przez samorząd i administracje rządową). W Polsce występuje dualizm na szczeblu powiatu i województwa, a na szczeblu gminy istnieje tylko administracja samorządowa.

Francja-początkowa samorząd istniał tylko na szczeblu gminnym. Pod koniec XIX wieku utworzono jednostki samorządowe na szczeblu regionalnym w departamentach(województwa).Ograniczono administrację rządową w terenie. Dopiero w 1983 po uchwaleniu ustawy stworzono ustawowe podstawy podziału pomiędzy gminą departamentami i regionami - pomiędzy administracją rządową a samorządową. Określono, jakie zadania należą do administracji rządowej, gdzie samorząd nie może ingerować(polityka gospodarcza, społeczna, zatrudnienie).

Niemcy-od początku występowała konstrukcja dualistyczna- współdziałanie administracji rządowej i administracji samorządowej na wszystkich szczeblach. W Prusach szef organizacji rządowej jednocześnie przewodniczył organowi kolegialnemu wykonawczemu było możliwe łączenie organów administracji rządowej. Początkowo organy wykonawcze były kolegialne, dopiero w XX wieku w poszczególnych landach zaczęto wprowadzać organy wykonawcze jednoosobowe. W Polsce nawiązywano do rozwiązań niemieckich.

Podobne prace

Do góry