Ocena brak

Modele negocjacji zbiorowych

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Cechy modelu:

 • Jednoszczeblowość negocjacji

 • Przewaga negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa

 • Dominacja zakładowych układów zbiorowych

 • Mały stopień uzwiązkowienia

 • Niski stopień partycypacji pośredniej

 • Partycypacja bezpośrednia

 • Silna pozycja pionu ZZL

 • Mały udział państwa

 

Cechy modelu:

 • Wieloszczeblowość negocjacji (kraj, sektor, przedsiębiorstwo) - przy dominacji negocjacji ponadzakładowych

 • Trójstronność – rząd, pracodawcy, pracownicy

 • Względnie wysoki stopień uzwiązkowienia

 • Duża samodzielność ponadzwiązkowych struktur związkowych

 • Wysoki stopień partycypacji pracowniczej – rady pracownicze

Podobne prace

Do góry