Ocena brak

Modele i strategie socjotechniki

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Trzy modele socjotechniki:

  1. Model klasyczny (model robota) zakłada wyraźne oddzielenie zleceniodawcy badań od ich wykonawcy. Zleceniodawca przekazuje zadanie do wykonania oraz określa swoje oczekiwania, Zadaniem zaś zleceniobiorcy jest przeprowadzenie badań, danie diagnozy i sformułowanie wniosków o charakterze terapeutycznym. W modelu tym zleceniodawca ma wpływ głównie na dobór zagadnień objętych badaniami.

  2. Model kliniczny. W modelu tym socjolog zostaje zapoznany z problemami trapiącymi dany przedmiot (np. szkołę, zakład pracy). Następnie poprzez przeprowadzenie badań dokonuje diagnozy problemów i formułuje propozycje działań.. W modelu tym w ustalaniu ostatecznych sposobów działań bierze udział zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca. Wymiana informacji i doświadczeń umożliwia przygotowanie i wybór działań terapeutycznych uwzględniających opinię zleceniodawcy. W modelu tym istnieje niebezpieczeństwo narzucenia badaczowi stanowiska zleceniodawcy, a także szansa doboru najbardziej skutecznych sposobów oddziaływania.

  3. Model interwencyjny odnosi się do badań podejmowanych bez zlecenia. Socjolog sam podejmuje badania diagnostyczne i terapeutyczne i wskazuje na potrzebę badań i zmian. Jest on w tym przypadku niezależny i może proponować rozwiązania nawet wbrew woli podmiotu będącego przedmiotem analizy. Zaletą tej procedury jest niezależność badacza, natomiast brak zleceniodawcy ogranicza ich wartości aplikacyjne.

Strategie socjotechniczne:

  1. Socjotechnika manipulacyjna jest stosowana, gdy społeczeństwo widziane jest jako zrównoważony system złożony z biernych, adaptacyjnie zorientowanych jednostek. Wyraża się ona tym, że instytucje stawiające się ponad czy poza społeczeństwem narzucają z zewnątrz układ bodźców, które mają wyzwolić reakcje przystosowawcze w pożądanym kierunku.

  2. Strategia manipulacyjna jest stosowana gry społeczeństwo widziane jest jako nieustannie zmienny proces, uruchamiany i podtrzymywany przez aktywne i twórcze jednostki. Polega ona na uwalnianiu ludzi z ograniczeń, otwieraniu możliwości swobodnego działania, wyzwalaniu energii społecznej, dawaniu szans. Jej celem jest „społeczeństwo owarte” ( K.R. Popper).

Podobne prace

Do góry