Ocena brak

Modele funkcjonowania grup interesu

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Pluralizm (model amerykański) zakłada iż niejednolitość społeczeństwa prowadzi do różnorodności interesów. Dominuje tu założenie iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi które pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władzę polityczną odpowiedzialną społecznie. W klasycznym modelu pluralizmu państwo ma być neutralne, a stosowane przez jego instytucje strategie mają mieć charakter reaktywny, co oznacza, że mają one reagować na zmiany zachodzące na arenie politycznej. Państwo rola arbitra, aby wszystko działało sprawnie tworzy podstawy prawe. Występują relacje pomiędzy grupami interesów (grupy mniejsze i większe) w związku z tym powstaje decyzja dobra dla wszystkich.

Państwo pilnuje żeby między grupami nacisku panowała równość, jednostki są między sobą równe, dlatego powstanie coś najbardziej korzystnego. Państwo tylko czuwa..

Krytyka: nie ma równości między grupami naciski

PLUSY-mała szansa by jakaś decyzja dominowała stale-każdy może walczyć o realizacje swojego interesu

Korporatywizm (model europejski) składa się na niego uporządkowany układ instytucjonalnych powiązań pewnych grup interesu z mechanizmami decydowania politycznego. Jego efektem jest bezpośredni wpływ tych wyróżnionych grup na treść rozstrzygnięć władczych. Ze względu na wyłączność reprezentowania klas pewnych interesów nabywają one charakteru monopolistycznego. Korporatywizm cechuje pojawienie się zjawiska wymiany politycznej oraz formuły koncentracji.PLUSY-państwo może wybrać najlepszy model dla społeczeństwa

Model konsensualny – dotyczy państw o złożonej konstrukcji

Model sieciowy – państwo i grupy interesów są między sobą zależne. Poziom ponad państwowy np. UE interes łączy się w systemie ponadnarodowym

Podobne prace

Do góry