Ocena brak

MODELE DEMOKRACJI - PLURALIZM

Autor /Mirek Dodano /14.06.2011

Dahl, Trumanstworzenie szans do działania i konkurencji wielu grup interesów, władza podzielona między wielką liczbę elit, których wpływy się krzyżują; akceptacja reprezentatywności, demokracja pośrednia, sprawiedliwe starcia, negocjacje, rywalizacja polityczna między grupami interesu; społeczeństwo akceptuje, że tylko jego część jest aktywna, różnorodność grup interesu, wzajemne ścieranie się.

Podobne prace

Do góry