Ocena brak

MODELE DEMOKRACJI - ELITARYZM

Autor /Mirek Dodano /14.06.2011

Przedstawiciele teorii elit – Pareto, Mosca, Michels, Weber, Schumpeter; głosili oni utopijność rządów mas i stali na stanowisku, że niezależnie od przyjętej formy rządów, zawsze u władzy pozostają jednostki nieliczne i najbardziej do tego predestynowane. W odpowiedzi na to rozwinęła się pluralistyczna szkoła demokracji – Bentley`a, Trumana i Dahla.

Cechy elitaryzmu:

 • władza należy do kompetentnych i przedsiębiorczych elit politycznych , dostęp do nich jest otwarty (to przesądza o demokracji)

 • rządzą eksperci, mniejszość, większość jest podporządkowana, asymetria

 • duża rola rządu i państwa oraz administracji

 • rządy parlamentarne z silną władzą wykonawczą

 • rozwarstwienie, podział między społeczeństwem a państwem

 • nieufność wobec grup interesu

 • w centrum eksperci, biurokracja

 • lud nie jest kompetentny, jest niedoinformowany i kieruje się emocjami

 • interesy ekspertów mają wpływ na decyzje polityczne

 • mają monopol na władze, decydują o warunkach życia obywateli

 • Michels – „żelazne prawo oligarchii” -> każda większa organizacja (państwo i społeczność) jest niemal z konieczności zdominowana przez wąską elitę- oligarchię, wynika to z różnicy w kompetencjach i bierności większości ludzi skłonnych bardziej zajmować się sprawami prywatnymi niż sprawami organizacji.

Podobne prace

Do góry