Ocena brak

MODELE DEMOKRACJI - EGALITARYZM

Autor /Mirek Dodano /14.06.2011

Marks; egalitaryzm występuje w historii i w dziejach myśli ludzkiej w 2 zasadniczych, lecz nie odgraniczających się ostro, a przeciwnie - przenikających się odmianach: umiarkowanego i skrajnego; Marks zarzuca państwu nierówność społeczną, traktuje państwo jako aparat klas rządzących, Marks nie był takim totalnym rewolucjonistą jak Lenin, rewolucją można doprowadzić do socjalizmu, ale żeby wprowadzić komunizm (bezklasowy) niezbędne jest zaspokojenie potrzeb ekonomicznych – obfitość dóbr. W komunizmie nie ma państwa!

  • Potrzeba zniesienia klas i państwa

  • Ustanie wyzysku

  • Równość polityczno-prawna i ekonomiczna, równość szans i równy dostęp do dóbr

  • możliwość samorozwoju, demokracja partycypacyjna.

  • Likwidacja podziału pracy.

Kapitalizm prowadzi do fetyszyzacji towarowej, alienacji pracy, proletariusze zmuszeni są sprzedawać swoja pracę, by mieć za co żyć, Ci, co kupują to kapitaliści (burżuazja). Państwo socjalistyczne jest przejściowe w drodze do komunizmu. W krajach kapitalistycznych większe szanse przeprowadzenia rewolucji, bo jest tam więcej robotników.

Podobne prace

Do góry