Ocena brak

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Historia belgijskiej decentralizacji (tj. regionalizacji i przekazania kompetencji do regionów) rozpoczęła się w 1970r. kiedy powołano do życia 3 tzw. „wspólnoty kulturowe” przekazując im nieznaczną autonomię z zakresu kultury. W 1980r. otrzymały one zwiększone kompetencje przestając być już tylko „kulturowymi” - zamieniając się we Wspólnoty: flamandzką, francuskojęzyczną i niemieckojęzyczną. W ślad za tym utworzono dwa regiony: Flandrię i Walonię z własnymi rządami i parlamentami. 1988 rok to dalsze poszerzanie kompetencji Wspólnot i regionów oraz utworzenie trzeciego regionu Bruksela-Stolica. W 1993r. Belgia stała się państwem federalnym, oddając znaczną część kompetencji w.w. regionom. Kolejne lata, aż do dnia dzisiejszego to okres dalszej decentralizacji państwa belgijskiego. Ostatecznie na obecną, dość skomplikowaną strukturę systemu federalnego Belgii składają się w.w. Wspólnoty oraz 3 regiony (Flandria, Walonia i Bruksela-Stolica).  

Kompetencje (podstawowe zasady): regionalne rozporządzenie jest równe federalnemu, nie ma wspólnych kompetencji – są wyłączne lub mieszane, każdy spór jest praktycznie konfliktem w obszarze kompetencji, regiony różnią się swoimi sądowniczymi i politycznymi mechanizmami. W celu zachowania spójności belgijskiej polityki zagranicznej stosuje się mechanizmy porozumień, koordynacji i informacji takie jak: powołana Federalna Dyrekcja Generalna ds. Europejskich oraz Międzyministerialna Komisja ds. Polityki Zagranicznej, a także różne funkcjonujące porozumienia o współpracy i wspólne komisje koordynacyjne.Przykładowe kompetencje belgijskich regionów: gospodarka i handel zagraniczny, turystyka, środowisko, zatrudnienie, transport i infrastruktura, energia, rolnictwo, mieszkalnictwo…Przykładowe kompetencje belgijskich Wspólnot: kultura, edukacja, młodzież, sport, zdrowie publiczne…Przykładowe kompetencje rządu federalnego: ogólna polityka zagraniczna i obronna, sądownictwo i bezpieczeństwo wewnętrzne, ubezpieczenia społeczne ..

Mimo, iż decyzje w Unii Europejskiej podejmowane są praktycznie przez jej Państwa Członkowskie, belgijskie regiony/wspólnoty uważnie śledzą legislację unijną ze względu na jej coraz bardziej znaczący wpływ na obszary ich kompetencji. Należą one do grupy aktywnych „ambasadorów” europejskich regionów na rzecz podnoszenia ich roli jak i statusu w UE. Decentralizacja belgijska wynika z licznych konfliktów socjopolitycznych (jedyne państwo w Europie Zachodniej, w którym występują aż 3 rodzaje tych konfliktów na raz). Możliwe iż w przyszłości doprowadzi to do całkowitego rozpadu federacji.

Podobne prace

Do góry