Ocena brak

Modele administracji na przykładzie USA

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Administracja rozwijała się w demokracji pluralistycznej i indywidualistycznej, gdzie współzawodniczące interesy publiczne określają politykę publiczną. Na wszystkich poziomach czyli federalnym, stanowym i lokalnym są zatrudniani administratorzy zajmujący się sprawami publicznymi. Wiąże się to z tym, że funkcjonuje wielość oraz różnorodność programów społecznych i potrzebni są specjaliści o konkretnych umiejętnościach i wiedzy. Funkcjonują też instytucje quasi publiczne. Pracownicy sektora publicznego są oddani służbie publicznej- wierzą w prawa jednostki, równość szans i równy dostęp do zasobów publicznych oraz uczestnictwo jak największej liczby osób w podejmowaniu decyzji społecznych. Zakłada się że organizacje biurokratyczne są apolityczne. Menedżerowie i urzędnicy realizują tylko politykę o której decyduje ustawodawca czy politycy. Chociaż nie zmienia to faktu że polityka i administracja są ściśle powiązane.

Szerokie mechanizmy wyborcze, rozbudowana instytucja doradców. Jedynym wybieralnym urzędem prezydent. Istnienie „niezależnych agencji” – miały spore kompetencje, są uważane za przedsiębiorstwa publiczne, związane są z departamentami (ministerstwami).

System łupów (XIXw) –uważano że adm nie powinna być stała ani fachowa, jej zadania miały być łatwe. Zwycięzcy polityczni zajmowali stanowiska urzędnicze, mimo że się na tym nie znali. Dziś już tego nie ma, ale nadal sporo stanowisk urzędniczych jest osadzanych na zasadzie politycznej.

Cechą USA jest bardzo szerokie otwarcie adm w kierunku sektora prywatnego (stąd ci doradcy, niezależne agencje, administratorzy).

Podobne prace

Do góry