Ocena brak

Model umysłu

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

model umysłu - system założeń hipotetyczno-lcorcty-cznych odwzorujący pod jakimiś istotnymi względami strukturę i funkcje umysłu; m.u. ma wartość heurystyczną, ułatwia rozwiązanie konkretnego problemu, gdy jego bezpośrednie badanie jcsl niemo/, liwe. W znaczeniu metaforycznym m.u. współcześnie utożsamiany jest najczęściej z mózgiem (nurt badań nad procesami równoległymi i rozproszonymi) lub /. komputerem (—metafora komputerowa), symulującym różne procesy psychologiczne (rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji itp.) w celu ich wyjaśnienia. W psychologii współczesnej stworzono szereg modeli umysłu związanych z różnymi, nie zawsze wyraźnie wyartykułowanymi założeniami metodologicznymi, epistemologicznymi i ontologi-cznymi. Popularne są modele oparte na koncepcji umysłu jako systemie przetwarzania informacji (^-przetwarzania informacji systemy), często z wyakcentowaniem struktury i funkcji reprezentacji poznawczej, przy czym niekiedy uwzględnia się elementy /, zakresu psycholingwistyki. Oryginalne modele umysłu opracowali m.in. H. Simon (system poznawczy), J. R. Anderson (modele architektury poznania; Andersona i Bowera model pamięci), C. Martindale (Martindale'a model pamięci), J. L. McClelland i D, E. Rumelhart ( modele kone-ksyjne), J. A. Fodor (Fodora modułowa struktura umysłu); P. N. John son-Laird; znane są także modele umysłu oparte na innych podstawach teoretycznych niż metafora komputerowa i metafora mózgu - modele opracowane m.in. przez takich psychologów, jak J. P. Guilford (czynnikowa struktura intelektu) i J. Piaget (genetyczny model inteligencji).

Podobne prace

Do góry