Ocena brak

Model racjonalnego tworzenia prawa

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

- prawo powinno mieć autorytet, którego nie należy naruszać,

- działalność racjonalna oparta jest na wiedzy podmiotu i argumentach, możliwa do uzasadnienia w sposób rozumowy, działalność celowa

Rozróżnia się racjonalność:

- instrumentalną- środek- cel. Czy środek jest efektywny do celu.

- komunikacyjną. Trzeba odbiorcom przekazać, że środek jest słuszny.

Ten kto tworzy prawo to powinien mieć na uwadze w/w uwagi.

Decyzje podejmowane w modelu racjonalnego tworzenia prawa.

- wybór i określenie celu działalności prawodawczej, co chce osiągnąć, do jakich zachowań chce skłonić adresatów,

- wybór i określenie różnych środków realizacji celu,

- wybór i określenie potencjalnego środka prawnego służącego realizacji określonego celu,

- wybór i napisanie określonego projektu aktu normatywnego. Tu mają zastosowanie zasady techniki prawodawczej.

- uchwalenie ustawy (szerzej stanowienie aktu) i promulgacja.

Podobne prace

Do góry