Ocena brak

MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej rozbudowanych zdarzeń. Ciągi zdarzeń mogą być reprezentowane na 3 poz. powierzchniowym, głebszym( sens zdarzenia), głębokim ( czysta abstrakcja , reguły działania).

Aby zrozumieć zdarzenie, musimy dysponowac danymi, zarówno z pamięci epizodycznej i semantycznej.

Podobne prace

Do góry