Ocena brak

Model macierzy rozwoju i udziału

Autor /max Dodano /22.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Model macierzy rozwoju i udziału

Transkrypt

wysoki
GWIAZDA

DOJNA KROWA

Wzrost
rynku

ZNAK ZAPYTANIA

KULA U NOGI

10%

niski
wysoki

1,0
niski
Względny udział w rynku

Powyższa macierz pozwala skonfrontować sytuację przedsiębiorstwa, jego jednostek
strategicznych i wyrobów z modelem właściwego rozwoju a także na określenie odpowiedniej
strategii.
• „Dojne krowy” to jednostki o wysokim względnym udziale w powoli rosnących rynkach.
Przynoszą firmie znaczne nadwyżki finansowe netto i należy je wykorzystywać do finansowania
innych, rozwijających się jednostek.
• „Kule u nogi” lub „psy”: jednostki o niskim względnym udziale w powoli rosnących rynkach.
Nie przynoszą nadwyżek. Ze względu na słabą pozycję konkurencyjną bezproduktywnie
pochłaniają nakłady.
• „Gwiazdy” to jednostki o względnym dużym udziale w szybko rosnących rynkach. Wymagają
dużych nakładów w wyniku czego nie przynoszą nadwyżek, chociaż uzyskuje się z nich znaczne
przychody. Te produkty są konkurencyjne, rozwojowe i odpowiednie inwestowanie w „gwiazdy”
może przesunąć je w pole „dojnych krów”.
• „Znaki zapytania” czyli „dylematy” to jednostki o małym względnym udziale w szybko
rosnących rynkach. Trudno jest określić ich przyszłość. Choć nie są jeszcze wystarczająco
konkurencyjne, znajdują się w rozwijającej branży. Odpowiednie inwestycje mogą je zmienić w
„gwiazdy”.
Macierz BCG nasuwa jasne wnioski. Dojne krowy powinny finansować inne, rozwijające
się jednostki firmy. Selektywnie wybrane znaki zapytania należy doinwestowywać i przekształcać
w gwiazdy, które z czasem powinny stać się dojnymi krowami. W takim układzie decyzja, które ze
znaków zapytania rozbudować w gwiazdy staje się kluczowym elementem strategii rozwoju. Znaki
zapytania nie przekształcone w gwiazdy należy wykorzystywać do strategii „żniw”, ograniczając
inwestycje, ale utrzymując jednocześnie określony poziom uzyskiwanego z nich dochodu. W
stosunku do psów także należy stosować strategię żniw, ale trzeba mieć świadomość o nieuchronnej
konieczności pozbycia się ich w dłuższym okresie.

Podobne prace

Do góry