Ocena brak

Model kapitału ludzkiego

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Model ten zakłada współpracę i współdziałanie między pracownikami . Wychodzi się z założenia , że na końcowy efekt firmy mają wpływ nie tylko najlepsi pracownicy , ale cała załoga . Wyklucza się rywalizacje jako szkodliwą pracę. Dużą uwagę przywiązuje się do lojalności pracowników , zaangażowania chębi pracy i umiejętności pracy zespołowej. Pracownicy powinni być skłonni do zmian dotyczących ich pracy , jeśli taka potrzeba zachodzi w firmie. Te załozenia mają wpływ na politykę w zakresie rekrutacji kandydatów i dalszego zatrudniania. W trakcie rekrutacji niekoniecznie pozyskuje się pracowników z najlepszymi dyplomamiz renomowanych uczelni oraz bardzo dobrymi referencjami , ale takich , którzy są skłonni do pracy zespołowej , zmiany charakteru pracy w razie potrzeby , oraz dbających o wizerunek firmy. Szanse zatrudnienia mają nie tylko najlepsi . Wtrakcie pracy zawodowej pracownicy podlegaja ocenie okresowej. Oceny mają charakter sformalizowany, według znanych pracownikowi uprzednio kryteriów. Oceny mają pomagać pracownikowi w usuwaniu (przezwyciężeniu) słabych stron oraz wykorzystaniu przez firme jego mocnych stron. Firma zapewnia pracownikowi długotrwałe zatrudnienie oraz możliwie wszechstronną pomoc w tym , by stawał się on coraz lepszym pracownikiem.

ZALETY:

 • stworzenie dobrego klimatu pracy

 • mała stresogenność

 • bezpieczeństwo zatrudnienia

 • szeroka możliwość do wymiany poglądów ,dzielenia się pomysłami , radami

 • niezbyt wysokie koszty rekrutacji

 • szkolenie pracowników na koszt firmy

 • nie stosuje się drastycznych bodźców

 • konstruktywny charakter ocen

WADY:

 • wysokie koszty szkolenia

 • duża ilość czasu traconego na szkolenia , w niektórych przypadkach może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu firmy

 • dość hermetychny model zatrudnienia

 • brak dopływu nowych pracowników wnoszących nowe idee , poglądy i pomysły , które maja wpływ na sposób funkcjonowania firmy

 • niektórzy pracownicy mogą pracować gorzej niż jest to wymagane w firmie

 

Model ten można stosować , gdy istnieją silne związki zawodowe , ustawodastwo pracy nie pozwalające na dowolne zwalnianie pracowników , gdyż szkolnictwo nie przygotowuje do dobrych fachowców lub profesjonalistów w zawodzie oraz czynniki kulturowe.

Podobne prace

Do góry