Ocena brak

MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki doraźnej: Pogotowie rodzinne

Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011

Rodzaj zawodowej krótkoterminowej opieki zastępczej. Umieszcza się w niej dzieci w sytuacji natychmiastowej konieczności odizolowania ich od środowiska rodzinnego zagrażającego jego zdrowiu, życiu oraz prawidłowemu wychowaniu. Dzieci przebywają w pogotowiu rodzinnym do czasu uregulowania się ich sytuacji rodzinnej lub w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, do momentu znalezienia dla dziecka rodziny zastępczej długoterminowej lub miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Mogą przebywać w pogotowiu rodzinnym nie dłużej niż 12 miesięcy a w wyjątkowych sytuacjach pobyt dziecka może zostać przedłużony dodatkowo na okres 3 miesięcy.

Do góry