Ocena brak

Model genetyczny demokratyzacji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Model genetyczny(subiektywny) opiera się na założeniu, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszystkim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania ujawnianych konfliktów społecznych(politycznych).Akcent w tym przypadku jest położony na postawy aktorów politycznych, ich strategie, zachowania i wybory polityczne.

Podobne prace

Do góry