Ocena brak

Model działania organizacji przedsiębiorstwa

Autor /alpinista Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Model działania organizacji przedsiębiorstwa

Transkrypt

OTOCZENIE
ZASOBY
-ludzkie
-kapitałowe
-informacja
-technologia

Cele i
zadani
a

Proces realizacji lub
transformacji

EFEKTY

SPRZĘŻENIE ZWROTNE
W przedsiębiorstwie ważne są wszystkie zasoby czynników wytwórczych, ale szczególnie
znaczenie mają zasoby ludzkie, ich jakość oraz zdolność do zmian. Racjonalizując
wykorzystywanie zasobów wytwórczych trzeba stworzyć warunki do efektywnego i sprawnego ich
działania. Warunki te określają przede wszystkim wymienione elementy:
dobra komunikacja- zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz z otoczeniem.
• informacja, a właściwie jej zapewnienie z różnych źródeł (badanie rynku, badania
• naukowe, dane statystyki masowej, dane administracji rządowej i samorządowej itp.) do
• diagnozowania sytuacji problemowych i ich rozwiązywania.
dostosowanie wielkości i struktury produkcji przedsiębiorstwa do zmieniającego się
• środowiska i rynku.
motywowanie zatrudnionych pracowników do wykonywalnych zadań.

Podobne prace

Do góry