Ocena brak

Model demokracji deliberatywnej – założenia oraz przedstawiciele

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Jest teoretyczny model ustrojowy propagowany m.in. przez J. Habermasa i J. Elstera; zakłada większy udział obywateli w procesie legislacyjnym poprzez organizację zinstytucjonalizowanych debat, uzupełniających proces nieformalnego kształtowania się opinii; w ten sposób społeczeństwo ma szansę świadomie wyrobić sobie zdanie na temat dyskutowanych zagadnień oraz uzasadnić swoje poglądy, natomiast władza państwowa otrzymuje dużo pełniejsze informacje na temat oczekiwań wyborców. 

Do góry